top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

NỘI DUNG CFA LEVEL 2 THAY ĐỔI GÌ CHO CÁC KỲ THI 2022 ?


Tin vui là nội dung level 2 năm 2021 có 48 Reading thì năm 2022 còn 47 Reading. Tin buồn là thực chất số nội dung bỏ bớt ít hơn số bổ sung mới. Candidate phải làm việc cật lực hơn so với trước và trong dịch.

  • Quant: bỏ bài “Probabilistic approaches”. Đây là điều khá đáng tiếc do Reading này của Damodaran viết – một trong những author xịn nhất thế giới về valuation.

  • Corporate Issuers: tên cũ là Corporate Finance. Về nội dung không có gì mới, chỉ là sự thay đổi thứ tự các Reading.

Có bổ sung bài tập ở Reading ESG.

Reading M&A: bỏ phần HHI và tính toán định giá bằng DCF & multiplier.

  • Equity: bổ sung bài tập Reading "Return concepts" và Reading "Private Company Valuation".

  • Fixed Income: hầu như reading nào cũng có bổ sung một ít nội dung mới và bỏ nội dung cũ. Candidate cần rà soát lại tất cả bài.

  • Derivatives: bổ sung bài tập Reading Pricing and Valuation of Forward Commitments

  • Alternative investment: gộp 2 Reading cũ là Private Real Estate Investments và Publicly Traded Real Estate Securities thành 1 reading "Real Estate Investments"

  • Portfolio Management: bổ sung bài tập Reading ETF. Bổ sung Reading mới “Backtesting and simulation”

  • Ethics: bổ sung 2 case “SERENGETI ADVISORY SERVICES” và “BANCO LIBERTAD” vào Reading Application.

Các topic khác không thay đổi.

257 views

Recent Posts

See All

Comments


Thank you.

bottom of page