top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Mô phỏng Monte Carlo giá trị đầu tư trong dài hạn

Monte Carlo là một trong những nội dung làm người học tò mò nhất trong chương trình CFA.

Thực ra, có rất nhiều cách làm trong dự báo. Tuy nhiên, đa phần người phân tích hay bị tình trạng overconfident. Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường hiện tại và suy diễn ra tương lai.

Kỹ thuật mô phỏng có thể giúp khắc phục vấn đề này.


Mời bạn subscribe trong box ở đầu trang để được nhận các bài viết tương tự dành cho cộng đồng người học CFA.

CFA Together - CFA in Practice. Always.


509 views

Recent Posts

See All

Commentaires


Thank you.

bottom of page