CFA workplace

Welcome to

THE WORLD OF CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS

VIDEO:

Học CFA để làm gì? Học như thế nào? Tất cả những thông tin cơ bản về chương trình CFA cũng như cách xử lý những trở ngại cụ thể.

Video giúp bạn hình dung những nội dung học CFA, bao gồm 10 topic về tài chính và tỷ trọng kiến thức trong cả học và thi.

Video so sánh 3 loại bằng cấp trong lĩnh vực tài chính - kế toán

Video giới thiệu về topic Phương pháp định lượng

             Video concept Giá trị thời gian của tiền (có dùng máy tính)

Video giải thích Xác suất và phép tính xác suất cơ bản

Video cách lấy dữ liệu và tính độ biến động tỷ suất sinh lời trên Excel

Video cách dùng kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo

Video giới thiệu về topic Phân tích báo cáo tài chính

Bài học về Bảng cân đối kế toán trong topic FRA

Hướng dẫn tạo file excel BCTC từ nguồn web, áp dụng cho cả công ty VN và Mỹ.

Video giới thiệu Đầu tư khác (vàng, dầu, Bất động sản...)

Video giải thích tại sao chỉ tiêu EPS mà mọi người thường tính khi phân tích cổ phiếu khong đơn giản như sách vở nói.

 

Tài liệu Code of Ethics tiếng Việt

GIÁO TRÌNH CFA:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính tài chính: