top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Đường đi của các loại chi phí dự phòng trong báo cáo tài chính

Updated: Nov 10, 2022

Bạn đã bao giờ nghe nói đến chi phí dự phòng chưa ?


Bên cạnh những chi phí mà ai cũng biết như chi phí nhân viên, chi phí nguyên vật liệu, thuê mặt bằng...thì còn một loại chi phí khá đặc biệt gọi là dự phòng.


Chi tiết trong video:


Tóm lại, dự phòng là những khoản tiền không thực chi ra nhưng lại tính vào chi phí vì nó thể hiện sự suy giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Đến đây bạn có cảm giác giống như khấu hao. Nhưng khấu hao đã vào chi phí là thôi, và doanh nghiệp cũng không thể thay đổi chính sách khấu hao mỗi năm.


Trong khi đó, giá trị dự phòng có thể đảo lại vào năm sau (hoàn nhập), và cách ước tính dự phòng thì nằm trong sự chủ động của công ty phần lớn. Điều này dẫn đến đây là hạng mục dễ có thao túng (manipulation) hơn so với khấu hao.

 

Khi bạn học CFA tức là bạn học cùng một nội dung mà các chuyên viên tài chính của các ngân hàng, quỹ đầu tư ở New York, London cũng theo học. Vấn đề còn lại là bạn có hiểu hết và thực hành nhiều không.

Lớp CFA của CFA Together: chi tiết

Tham gia workshop: chi tiết

Hoặc add zalo: 0989 008808

439 views

Opmerkingen


Thank you.

bottom of page