top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Hướng dẫn sử dụng account thi CFA

Cần biết rằng chi phí đăng ký thi CFA không phải chỉ dùng để đi thi mà còn cho bạn quyền sử dụng một account học thi với rất nhiều công cụ hỗ trợ. (Đó là lý do tại sao chi phí thi cao hơn các kỳ thi khác).

Beginner giờ sẽ không còn bỡ ngỡ đi lạc trong cái account kia sau khi xem video này:Thông tin về lớp CFA: click here

Chat trao đổi trực tiếp: zalo 0989 008808

109 views

Comments


Commenting has been turned off.

Thank you.

bottom of page