top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Đọc báo cáo tài chính như thế nào nếu bạn chưa biết gì??

Updated: 1 day ago

Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Đối với người ngoại đạo về tài chính, có lẽ nhanh nhất là xem một báo cáo tài chính thực tế: 

Lớp CFA 2024.

Tìm hiểu thông tin: zalo 0989 008808

947 views

Recent Posts

See All

Comments


Thank you.

bottom of page