top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

THAY ĐỔI BẤT NGỜ VỀ CFA EXAM

Updated: Oct 18, 2020

CFA Institute liên tục tạo ra thay đổi. Và đây là thay đổi lớn nhất trong lịch sử kỳ thi CFA: level 2, 3 sẽ chuyển hết sang thi máy tính từ năm 2021.

Chẳng những vậy, level 2, 3 sẽ có 2 kỳ/năm.

Cụ thể như sau:

Năm 2021:

  • Level 2 thi vào tháng 5 và tháng 8

  • Level 3 thi vào tháng 5 và tháng 11

Nhưng sang năm 2022 thì có chút khác biệt đối với level 2, kỳ đầu tiên vào tháng 2.

Như vậy, sau này lịch thi các level sẽ là:

  • Level 1 thi 4 lần/năm vào tháng 2,5,8,11

  • Level 2 thi 2 lần vào tháng 2 và tháng 8

  • Level 3 thi 2 lần vào tháng 5 và tháng 11

Kỳ thi tháng 12/2020 sẽ là kỳ thi CFA trên giấy cuối cùng của 3 level.

 

Chúng tôi có một thứ rất hay dành cho cả học viên CFA lẫn những người quan tâm đến tài chính nói chung. Đó là CFA Newsletter, với nội dung mỗi kỳ là một concept kèm theo minh họa sống động. Xem ở đây.


Trong tháng 10/2020, CFA Together sẽ tổ chức workshop chia sẻ thông tin về CFA và học thử. Bạn quan tâm đăng ký ở đây.

5,041 views

Comments


Thank you.

bottom of page