top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Tính beta cổ phiếu kiểu Wall Streets

Updated: Apr 10, 2023

Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì phải định giá cổ phiếu. Trong quy trình đó, ước tính beta là việc không dễ mà cũng không khó. Và quan trọng hơn, bạn có nhìn được bức tranh lớn xung quanh beta ?


Điều bạn vừa xem trong video là phương pháp tính draw beta cho công ty niêm yết.

Còn nhiều vấn đề khác như tính adjusted beta, hoặc beta của công ty tư nhân, hoặc công ty niêm yết nhưng ít khi giao dịch... đang chờ người học trong chương trình CFA.509 views

תגובות


Thank you.

bottom of page