top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

CFA thực hành: Tính độ biến động trong tỷ suất sinh lời của quỹ đầu tư trên Excel

Trong đầu tư tài chính, tỷ suất sinh lời luôn đi kèm sự biến động. Công cụ phổ biến để tính độ biến động là độ lệch chuẩn. Điều này thì ai học CFA cũng biết.

Nhưng khá nhiều bạn học CFA chỉ biết trên giấy. Và đến khi vào môi trường thực tế thì lúng túng.

Thực tế là gần như 100% analyst sẽ làm trên excel. Bạn sẽ phải tự đi kiếm dữ liệu, tự xử lý dữ liệu và kết nối các lý thuyết đã học để phân tích và nhận định.

Bất cứ topic nào, nội dung nào của chương trình CFA cũng có chỗ thực hành. Kể cả topic khô khan như Quantitative Methods.


Mời bạn subscribe trong box ở đầu trang để được nhận các bài viết tương tự dành cho cộng đồng người học CFA.

730 views

Comments


Thank you.

bottom of page