top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

CFA thực hành: tính giá cổ phiếu đã phát hành

Updated: Mar 31, 2023

Thông thường khi có tin tức về một deal “khủng” - doanh nghiệp lớn X bán cổ phần cho nước ngoài – bất cứ ai cũng quan tâm đến giá bán. Có doanh nghiệp chỉ thông báo con số làm tròn - cổ phiếu và tổng tiền, có khi lại còn là số USD. Có doanh nghiệp nói rõ cụ thể.

Trong cả 2 trường hợp, nếu người phân tích muốn tự mình lấy số chính xác trên báo cáo tài chính thì làm như thế nào ?*Đây là bài viết nằm trong loạt bài hướng dẫn học viên thực hành, chính vì vậy sẽ chỉ ra cách bóc tách số liệu rất chi tiết trên báo cáo của công ty VN.

Việc đầu tiên là chịu khó đợi cho đợt phát hành hoàn tất và lấy báo cáo tài chính của kỳ đó. Lưu ý lấy BCTC của công ty mẹ và xem kỹ gần thời gian đó có các giao dịch phát hành/mua cổ phiếu quỹ gì khác không để tránh bị nhập chung số liệu.


Case 1: Vietinbank bán cổ phần cho Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Công bố ký hợp đồng từ tháng 12/2012 nhưng đến tháng 5/2013 mới hoàn tất giao dịch. Trên BC 6T-2013 của Vietinbank, chúng ta xem phần Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các giao dịch giữa công ty với cổ đông nằm trong phần dòng tiền tài chính:

Đồng thời xem phần thuyết minh Vốn chủ sở hữu, sẽ thấy tổng tiền thu về từ cổ đông mới tách ra làm 2 phần: phần tương ứng mệnh giá 10 ngàn đồng vào Vốn điều lệ và phần còn lại gọi là thặng dư.


Chi tiết bên dưới cũng làm rõ số cổ phần chính xác đã phát hành. Như vậy bạn chỉ cần lấy 2 số chia nhau là ra giá 23919 đ/CP. So với giá 24000 mà Vietinbank công bố sau đó có chênh lệch nhỏ, có thể là do (i) Vietinbank làm tròn số (ii) có chi phí phát hành nên số BCTC là thực thu.


Case 2: Bảo Việt phát hành riêng lẻ cổ phần cho Sumitomo Life. Thương vụ hoàn tất tháng 12/2019. Chúng ta xem BC 2019 phần lưu chuyển tiền tệ:


Trong thuyết minh BCTC, phần Vốn chủ sở hữu cũng chi tiết tách ra phần tăng vốn điều lệ và thặng dư:

Nhưng Bảo Việt không làm gọn như Vietinbank mà phần số cổ phần lại để ở mục khác đằng sau:


Lấy giá trị chia số CP ra giá 96817 đ/CP.

 

Lớp CFA level 1, 2023 sắp có đợt nhập học mới. Thông tin


Workshop: Ba thách thức lớn cho người mới học: giải pháp & học thử. Đăng ký

585 views

Comments


Thank you.

bottom of page