top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

KỲ THI CFA ĐẬU THẤP NHẤT TRONG LỊCH SỬ

Năm ngoái khi viết bài “Kỳ thi CFA đậu cao nhất lịch sử”, tôi chẳng bao giờ tưởng tượng mình lại phải sẽ chứng kiến một kỳ thi ở chiều đối lập 180 độ.

Lại thêm một sự kiện bất ngờ cho năm đặc biệt - 2021.

Video chia sẻ về tình huống này:


Các bạn nên đọc các bài blog rất có liên quan bên dưới.


PS: CFA Together vẫn dạy và học bình thường. Nonstop.

462 views

Recent Posts

See All

Comments


Thank you.

bottom of page