top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Cách đọc kết quả thi CFA

Updated: Mar 31, 2021

Kỳ thi CFA có nhiều điểm đặc biệt, hiển nhiên là thế.

Và một trong những điều đặc biệt gây bỡ ngỡ cho không ít người thi là CFA Institute chỉ công bố kết quả pass/fail qua email cho từng người. Bạn không biết chính xác mình bao nhiêu điểm. Tuy nhiên CFA Institutue sẽ cho thêm một số thông tin để bạn tự đánh giá mức độ hoàn thành của mình.

Đầu tiên, bạn sẽ thấy một hình tương tự thế này:


Điểm của bạn, đường màu xanh đậm, nếu nằm trên điểm chuẩn (minimum passing score) nghĩa là bạn đậu. Xung quanh đường xanh đậm là một hình chữ nhật xanh nhạt thể hiện khoảng tin cậy (confidence interval) 90%. [confidence interval là một khái niệm thống kê mà ai đã học CFA đều biết]

*Lưu ý là không có con số cụ thể cho điểm chuẩn.

Dĩ nhiên, sẽ có trường hợp éo le như thế này:

Điểm thi thấp hơn MPS, nhưng nếu kỳ thi này lập lại với các điều kiện không đổi (kể cả trình độ của bạn) thì bạn vẫn có khả năng đậu, mặc dù không cao lắm. Nói chung, tình huống trên hàm ý bạn chỉ cần cải thiện một chút là có thể tự tin 90% về kết quả.

Bên cạnh đó, đường đứt nét ở trên là mốc bách phân vị 90. Xin chúc mừng nếu điểm bạn nằm trên đường này, nghĩa là bạn trong top 10% điểm cao nhất. 90% thí sinh có điểm dưới bạn.

Ngược lại, đường đứt nét bên dưới thể hiện bách phân vị 10. Bạn có rất nhiều thứ phải cải thiện nếu điểm nằm gần vùng này, vùng 10% thí sinh điểm thấp nhất.


Điểm từng topic

Thực chất phần này lại có thông tin rõ ràng hơn. Điểm từng topic được so với mốc 70%, bách phân vị 90 và 10.

Như trong hình trên, điểm topic Corporate Finance cao hơn một chút so với topic Derivatives mặc dù cả hai topic đều không đạt 70%. Chú ý đường bách phân vị 90 càng xa mốc 70% càng chứng tỏ topic dễ bởi điểm của nhóm top 10 cao. Độ khó của Derivatives có cách biệt đáng kể khi đường đứt nét chỉ cao hơn một chút so với mốc 70%.

Nhiều lúc (nhưng không phải luôn luôn) CFA Institute cung cấp thêm đường 50%. Khi đó bạn càng dễ biết điểm mình ở vùng giá trị nào: cao (trên 70% điểm), trung bình khá (50%-70%) hay thấp (dưới 50%).

Nói chung, bạn không cần phải có điểm trên 70% ở tất cả topic mới pass. Nhưng những người pass đều có kha khá topic điểm trên 70% và lân cận (60%-70%).

Và dĩ nhiên, tuyệt đối không được để 2 topic lớn nhất, FRA và Ethics, nằm ở vùng thấp.


Tham gia workshop trong tháng này để được chia sẻ thông tin & học thử: link

10,399 views

Comments


Thank you.

bottom of page