top of page
 • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Nội dung thi CFA 2022 level 1 thay đổi những gì ?

Trước hết phải nói rằng mấy chục năm nay hầu như năm nào nội dung học và thi CFA cũng có thay đổi so với năm trước đó. Điều này nhằm đảm bảo giáo trình CFA luôn bám sát các vấn đề quan trọng trong thực tế.

Nhưng mức độ thay đổi nhìn chung thường không quá nhiều, giúp các học viên không quá vất vả học lại nếu học năm này thi năm khác.Riêng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch nên giáo trình không thay đổi. Tuy nhiên, năm 2022 thì có. Vì vậy, những bạn nào đã học level 1 2021 nhưng lại thi trong 2022 cần chú ý các update sau:

Topic Quant:

 • Bỏ: Chebyshev

 • Thêm: Chi-square, F-distribution, nhiều loại graph, 1 reading mới (Linear regression)

Topic Corporate Finance:

 • Bỏ: criteria PP, PI, Dividend model

 • Thêm: Real option, Capital structure (reading mới)

Topic Fixed Income:

 • Thêm: Covered bond (chi tiết hơn), Empirical duration

Topic Alternative Investment:

 • Bỏ: Risk management

 • Thêm: 3 phương pháp đầu tư, Catch-up clause, waterfall, Private debt, Natural resources

Topic Economics:

 • Bỏ: IS-LM

 • Thêm: Các loại cyle, Credit cycle

Topic Portfolio Management:

 • Thêm: Behavioral Biases of Individuals (reading mới)

Topic Ethics:

 • Bỏ: GIPS (reading 5 cũ)

 • Thêm: Ethics Application (reading mới)

Các topic còn lại cơ bản không thay đổi.

Như vậy, nếu bạn chưa có plan thi trong năm 2022 thì không có gì phải nghĩ. Nhưng ngược lại thì cần lưu tâm để chuẩn bị tốt nhất cho bài làm của mình.

 

Lớp CFA cho kỳ thi 2022: chi tiết

Lớp update 2022 cho 2021

Tư vấn zalo : 0989 008808

701 views

Recent Posts

See All

댓글


Thank you.

bottom of page