top of page
  • Writer's picturePhùng Hữu Hạnh, CFA

Kỳ thi CFA tháng 12 Update

Updated: Nov 20, 2020

Năm 2020 rồi sẽ đi vào lịch sử của thế giới học & thi CFA. Viện CFA, US không ngừng đổi mới sáng tạo, và đây là thứ mới mẻ cho các candidate: điều chỉnh tỷ trọng các topic trong bài thi.

Áp dụng ngay từ kỳ thi tháng 12/2020 !!


Cụ thể, topic weight của level 1 sẽ không còn là số fixed như cũ mà giờ là một range:

Mới

Ethics 15% 15%-20%

Quant 10% 8%-12%

Economics 10% 8%-12%

FRA 15% 13%-17%

Corp Finance 10% 8%-12%

Equity 11% 10%-12%

Fixed Income 11% 10%-12%

Derivatives 6% 5%-8%

Alter Investment 6% 5%-8%

Portfolio Management 6% 5%-8%


Điều này có ý nghĩa gì ? Ví dụ như topic Corporate Finance, bình thường bạn biết chắc chắn sẽ có 10% tức là 12 câu hỏi trắc nghiệm buổi sáng và 12 câu buổi chiều, tức 24 câu tổng cộng.

Bây giờ thì có thể bạn sẽ chỉ gặp được 20 câu nhưng cũng có thể bị hỏi đến 28 câu trắc nghiệm.

Range giúp người ra đề có thêm flexibility, và đổi lại thí sinh có thêm volatility !

Dù bạn có thích hay không, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Winter is coming.

 

Tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết về CFA. Tôi nên làm gì ?

1. Xem mục Hỏi đáp của CFA Together.

2. CFA Together sẽ tổ chức workshop chia sẻ thông tin về CFA và học thử. Bạn quan tâm đăng ký ở đây.

Đọc thêm:

13,581 views

Comments


Thank you.

bottom of page